Bedrijfsprofiel

C-Services Holland b.v. is een ICT onderneming die sinds haar ontstaan eind jaren '80 een schat aan ervaring en kennis heeft opgedaan bij het praktisch toepassen van computerhardware- en software-oplossingen. In de beginjaren waren de activiteiten hoofdzakelijk gericht op het leveren en implementeren van CAD/CAM en CAE toepassingen waarvoor diverse applicaties en standaard softwarepakketten in eigen beheer zijn ontwikkeld.

ICT Dienstverlener

Door toenemende vraag vanuit de markt zijn de activiteiten in de loop van de tijd uitgebreid met onder andere het leveren van hardware, software en de hierbij behorende dienstverlening. Hierdoor heeft C-Services Holland b.v. zich ontwikkeld tot een brede ICT-dienstverlener die complete automatiseringstrajecten uitvoert, netwerken beheert, mensen detacheert enzovoorts.

Specialisme

Onze specialiteit is het ontwikkelen van software, gekenmerkt door eigentijdse techniek, innovatieve functionaliteiten en unieke ondersteuning. Verschillende softwarepakketten worden nationaal en internationaal toegepast, waarbij de dienstverlening door de eigen experts wordt verleend.
Enkele speerpunten zijn NEN1010 Kabelberekeningen RD, automatiseringstools voor werkzaamheden binnen AutoCAD en de engineeringstool CAESY. Daarnaast kenmerkt C-Services Holland b.v. zich door het luisteren naar de klant en het leveren van maatwerk oplossingen, eventueel in combinatie met bestaande pakketten. Zo levert C-Services Holland b.v. momenteel maatwerk software in onder andere de technische -, financiële - en adminstratieve sector.

Ondanks haar sterke binding met de provincie is de markt voor C-Services Holland b.v. niet beperkt door de Zeeuwse grens. Door in haar dienstverlening op de juiste manier in te spelen op het eigen karakter van het Zeeuwse bedrijfsleven worden langdurige zakelijke relaties opgebouwd.

Voor het overzicht van de producten en dienstverlening die C-Services Holland b.v. levert kunt u het algemene overzicht downloaden.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de Algemene Voorwaarden van FENIT, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 van toepassing. Een exemplaar zenden wij u desgewenst kosteloos toe.