Licenties software NEN1010 kabelberekenen

31 augustus 2016

Aanleiding

Medio december 2014 heeft C-Services Holland b.v. het vernieuwde softwarepakket NEN1010 Kabelberekeningen RD gelanceerd. Aanleiding hiervoor was dat het oude pakket (NEN1010 kabelberekenen, versie 12) niet verder uit te breiden was. Hierdoor konden bepaalde wensen niet worden doorgevoerd, alsmede de destijds op handen zijnde wijzigingen in de norm. Dankzij het opnieuw ontwikkelen van de kabelberekeningssoftware, zijn wij in staat om berekeningen sneller en nauwkeuriger door te voeren, het pakket uit te breiden met wensen van de gebruikers en wijzigingen in de norm door te voeren. Ook verschilt de rapportage van de RD versie op een aantal punten in vergelijking met de rapportage van versie 12.

Versies

Momenteel zijn er drie versies van het softwarepakket in omloop.

1.     NEN1010 Kabelberekenen, versie 12. Gebaseerd op NEN1010:2007

2.     NEN1010 Kabelberekenen RD. Gebaseerd op NEN1010:2007

3.     NEN1010 Kabelberekenen RD. Gebaseerd op NEN1010:2015

Er zijn nog een aantal gebruikers van NEN1010 Kabelberekenen versie 12. Wij raden hen ten zeerste aan om over te stappen naar de RD versie. Versie 12 wordt niet langer aangeboden bij nieuwe klanten en updates kunnen niet worden verwerkt in dit pakket. Mede door de komst van de nieuwe norm (NEN1010:2015) zal dit pakket steeds minder bruikbaar zijn en geaccepteerd worden door diverse opdrachtgevers.

De versie NEN1010 Kabelberekeningen RD die gebaseerd is op de NEN1010:2007 blijft actueel zolang de wijzigingen in de norm nog niet definitief zijn opgenomen in het nieuwe bouwbesluit.

De versie NEN1010 Kabelberekeningen RD die gebaseerd is op de NEN1010:2015 rekent conform de meest recente norm. Alle updates zullen in dit pakket worden doorgevoerd.

Conclusie

Bent u gebruiker van NEN1010 Kabelberekenen, versie 12? Neem dan contact op met onze afdeling sales om uw licentie over te zetten.