Training Kabelberekenen        

In de Nederlandse norm NEN1010 wordt bepaald waaraan elektrische installaties dienen te voldoen. Een belangrijk onderdeel daarbij is de juiste keuze van de toegepaste materialen, waaronder (voedings)kabels. Een verkeerd gekozen kabel kan grote problemen opleveren, denk bijvoorbeeld aan brandgevaar. Daarnaast kan door het voorkomen van onnodige overdimensionering worden bespaard op hoge materiaalkosten. Het op een correcte manier bepalen en berekenen van kabels lijkt door de veelheid aan factoren die meespelen een ingewikkelde klus.

Praktische informatie

Aanvullende informatie

Voor alle informatie rondom de NEN1010 producten en dienstverlening van C-Services Holland b.v., kunt u terecht op www.nen1010.nl. Hier vindt u tevens meer informatie over onze training kabelberekeningen.